OPEN là một chi hội trực thuộc Hội Phòng Chống AIDS TPHCM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0932 109 113
0909399758
0932 109 113

Tháng 7/2014, OPEN trở thành một chi hội, trực thuộc Hội Phòng Chống HIV/AIDS TPHCM

OPEN là một chi hội trực thuộc Hội Phòng Chống AIDS TPHCM OPEN là một chi hội trực thuộc Hội Phòng Chống AIDS TPHCM

Hội PC AIDS TPHCM đã xem xét đơn thỉnh cầu của OPEN gửi vào cuối tháng 6/2014,

Trãi qua nhiều thử thách, Hội PC AIDS TPHCM đã đồng ý, và xét duyệt cho OPEN trở thành một chi hội trực thuộc Hội PC AIDS TPHCM (HAA), quyết định có hiệu lực từ đầu tháng 7/2014

Mặc dầu OPEN chưa có tư cách pháp nhân chính thức, nhưng với tư cách là chi hội của HAA, Open sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận các nguồn lực hơn, đặc biệt nguồn lực từ mảng phòng chống HIV/AIDS, Chống Kỳ Thị, Chống Bạo Hành, và các hoạt động khác.

TIẾN ĐẠT

Copyright © 2014 http://openvn.org/ All rights reserved
Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media