QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS OPEN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0932 109 113
0909399758
0932 109 113

OPEN là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người dễ bị tổn thương tại Việt Nam, với các hoạt động như: Vận động chính sách, Hoạt động "nhà tạm lánh" cho người bị bạo hành, Tư vấn sức khỏe - giới tính - tình dục.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS OPEN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS OPEN

Nhóm Open, với mong muốn sẽ trở thành và được nhìn nhận là (1) một tổ chức phi lợi nhuận có những hoạt động thúc đẩy nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dễ bị tổn thương tại Việt Nam, (2) Là một tổ chức đi đầu trong việc xây dựng chuỗi dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành. Cuối tháng 6/2014 Open đã nộp đơn đề nghị lên thành hội Hội PC AIDS TPHCM, và đã được Thành hội xác nhận bằng văn bản Quyết Định thành lập chi hội phòng chống HIV, AIDS OPEN, bao gồm nội dung như sau:

Xét theo đơn đề nghị của ban vận động thành lập chi hội Phòng, chống HIV/AIDS Open ngày 2 tháng 7 năm 2014, Hội PC HIV/AIDS TPHCM QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập chi hội phòng, chống HIV/AIDS OPEN, nhằm tập hợp các thành viên quan tâm đến hoạt động Phòng chống HIV/AIDS

Điều 2: Chi hội Phòng, chống HIV/AIDS Open là đơn vị trực thuộc hội Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3: Chi hội Phòng, chống HIV/AIDS Open hoạt động theo Điều lệ Hội phòng chống HIV/AIDS đã được ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt

Điều 4: Chi hội Phòng, chống HIV/AIDS Open gồm có Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó, và Ủy Viên

Điều 5: Kinh phí hoạt động Chi hội Phòng chống HIV/AIDS Open do chi hội tự vận động

Điều 6: Quyết định này có kiệu lực kể từ ngày ký (14/07/2014)

Điều 7: Chi hội Trưởng, Chi hội Phó, và Ủy viên của Chi hội Phòng, chống HIV/AIDS Open chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Với văn bản quyết định thành lập Chi Hội phòng chống HIV/AIDS Open này, thì Open xem như đã được Thành Hội nhìn nhận là một tổ chức phi lợi nhuận tại TPHCM, và mong muốn của OPEN là sẽ được đóng góp nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người dễ bị tổn thương tại Việt Nam

Trân Trọng

Copyright © 2014 http://openvn.org/ All rights reserved
Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media