Từ thiện

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0932 109 113
0909399758
0932 109 113

Từ thiện tại Open Group với quan niệm là một hành động trợ giúp người yếu kém. Hoạt động từ thiện tại Open Group có thể thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng bằng tiền, vật phẩm, thời gian hay là cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe 

Copyright © 2014 http://openvn.org/ All rights reserved
Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media